แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง : แบบทดสอบก่อนเรียน มีจำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ชื่อ-สกุล นักเรียน

1.โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไร

2.ความสำคัญงานกราฟิกคืออะไร

3.ข้อใดคือไฟล์ของโปรแกรม Photoshop

4.การปรับขนาดของภาพใช้เมนูใด

5.นามสกุลที่นิยมใช้ในการบันทึกงานจากโปรแกรม Adobe Photoshop คืออะไร

6. ข้อใดคือคำสั่ง Save As…

7.Resolution คืออะไร

8.ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop

9.การตั้งขนาดของภาพเป็นขนาด A4 ในโปรแกรม Adobe Photoshop ต้องเลือกใหนหมวดใด

10.ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop

11.หากต้องการใช้คำสั่ง หมุนภาพ ควรจะเลือกใช้คำสั่งใด

12.ข้อใดคือพื้นที่ส่วนที่โปรแกรม Photoshop จะแสดงคุณสมบัติของเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้

13.ข้อใดคือแถบที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมPhotoshop เอาไว้

14. การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง

15.ในการ Copy ไฟล์แบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด

16.เมื่อคลิกลงบนพื้นหลังสีม่วงแล้ว จะปรากฏเส้นประล้อมรอบพื้นที่ๆ ที่เราเลือกไว้ นั้นหมายความว่าอะไร

17.ข้อใดต่อไปนี้ คือ ขั้นตอนการบันทึกรูปภาพให้พื้นรูปภาพเป็นแบบโปร่งใส

18.เมื่อต้องการสร้าง Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้กับรูปภาพที่เราต้องการต้องเลือกใช้เครื่องมือใด

19.เมื่อคลิกเมาส์ที่เมนู Select -> Inverse เพื่อกระทำสิ่งใด

20.การเทสีลงในส่วนของกรอบภาพควรใช้เครื่องมือใด

21.คือเครื่องมือใช้ทำอะไร

22.คือเครื่องมือใช้ทำอะไร

23.คือเครื่องมือใช้ทำอะไร

24.คือเครื่องมือใช้ทำอะไร

25.คือเครื่องมือใช้ทำอะไร

26.เมื่อทำการปรับค่า Radius ทีละนิดหากคลิกเมาส์ค้างไว้จะเกิดอะไรขึ้น

27.หากต้องการคัดลอก Layer ข้อใดถูกต้อง

28.การเติมสีสันในรูปควรใช้คำสั่งอะไร

29.หลังจากแต่งสีรูปภาพแล้วควรใช้คำสั่งอะไรในการปรับแสงให้กับรูปภาพ

30.การเพิ่มความคมชัดของรูปภาพควรใช้คำสั่งอะไร