จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำ นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ

หน่วยที่ 7 : การตัดต่อภาพ

การตัดต่อภาพ

       สำหรับ Adobe Photoshop CS6 นั้นมีความสำคัญและความสามารถในการตัดต่อภาพได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ และต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดต่อภาพเบื้องต้น
       1. ขั้นตอนแรกเตรียมรูปภาพที่ต้องการตัดต่อ มา 2 รูป

รูปภาพประกอบที่ 7-1

รูปภาพประกอบที่ 7-2

       2. เปิดโปรแกรม Photoshop CS6 และ Open ไฟล์รูปภาพทั้งสองรูปภาพขึ้นมา

       3.ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Quick Selection Tool หรือ Magic Wand Tool และค่อยๆลากตามเส้นของภาพที่ต้องการตัดต่อ

รูปภาพประกอบที่ 7-3

       4.ไปที่ภาพที่เราต้องการวาง  กด Ctrl + T เพื่อปรับขนาดรูปภาพ

รูปภาพประกอบที่ 7-4

       5.ปรับภาพที่ตัดมาแล้วให้เข้ากับมุมมองของภาพที่ต้องการนำไปต่อ (Image -> Adjustment->Hue/Satuation....) 

รูปภาพประกอบที่ 7-5

       6.ปรับแสง-เงาของภาพและสี ให้สอดคล้องกับบรรยากาศรอบข้างของภาพที่ต้องการนำไปใช้ แล้วคลิกปุ่ม OK

รูปภาพประกอบที่ 7-6