จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำ นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ

หน่วยที่ 6 : การใส่กรอบให้กับภาพ

1. เปิดรูปที่เราต้องการ แล้วเลือกใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool​ โดยเลือกแบบกรอบสี่เหลี่ยมก่อน 

รูปภาพประกอบที่ 6-1

2. เลือกพื้นที่ที่ต้องการให้เป็นกรอบภาพ แล้วแต่ความเหมาะสม หรือตามที่ต้องการ

รูปภาพประกอบที่ 6-2

3. ไปที่เมนู Select -->Inverse เพื่อทำการกลับส่วนที่เราได้เลือกไว้จากตรงกลางภาพไปเป็นส่วนด้านขอบๆของภาพดังรูป

รูปภาพประกอบที่ 6-3

4. ไปที่เมนู Edit > Clear เพื่อลบส่วนที่เลือก (ขอบ) นั้นทิ้งไปจะได้พื้นที่ว่างๆขึ้นมาบริเวณขอบรูปภาพ

รูปภาพประกอบที่ 6-4

5. เลือกสีที่ต้องการโดยคลิกที่  คลิก Foreground Color ดังภาพ

รูปภาพประกอบที่ 6-5

6. ใช้เครื่องมือ Paint Bucket Tool โดยคลิกที่  แล้วเลือกถังสี  เพื่อเทสีลงในส่วนของกรอบรูปภาพ

รูปภาพประกอบที่ 6-6

 7. ตกแต่งขอบรูปเพิ่มเติมตามต้องการดังภาพ

รูปภาพประกอบที่ 6-7

เทคนิคการสร้างกรอบเน้นรูปภาพให้โดดเด่น

ในการแยกกรอบของรูปภาพเพื่อให้ดูชัดเจนขึ้นนั้น ทำได้โดยเพิ่มความหนาของเส้นขอบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีเส้นขอบเพื่อให้กรอบรูปภาพดูลงตัวมากขึ้น อีกทั้งอาจเพิ่มเงาของกรอบรูปให้ภาพดูมิติมากขึ้นได้

       1. กด Ctrl+R เพื่อใช้เครื่องมือที่เป็นรูปภาพไม้บรรทัด ดังรูป

รูปภาพประกอบที่ 6-8

       2. คลิกเครื่องมือ Rectangular Marquee  เพื่อที่จะวาดกรอบสี่เหลี่ยมลงไปในรูปภาพ
       3. คลิกและลากเมาส์เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงบริเวณที่ต้องการเน้นเป็นหลัก เพื่อให้ภาพดูคมชัดยิ่งขึ้น ดังรูป

รูปภาพประกอบที่ 6-9

       4. จากนั้นไปที่แถบเมนูด้านบน คลิก Select
       5. คลิก Inverse เพื่อทำการสลับพื้นที่ระหว่างพื้นที่ถูกเลือกและพื้นที่ไม่ถูกเลือก ดังภาพ

รูปภาพประกอบที่ 6-10

       6. กดคีย์บอด Ctrl+J เพื่อสลับพื้นที่ไปยังส่วนที่ไม่ได้เลือกบน Layer นั้น
       7. คลิกปุ่ม Layer >Layer Style
       8. คลิก Stoke บนเมนูจะเห็นว่ากล่อง Layer Style จะปรากฤขึ้นมา

รูปภาพประกอบที่ 6-11

        9. เลือก Center ในแถบเมนู Positions

รูปภาพประกอบที่ 6-12

       10. คลิกและสไลด์ Size เพื่อเพิ่มความหนาของเส้น
       11. เลือกสะไตล์ Layer ที่ชอบ ตัวอย่างเช่น Bevel & Emboss แล้วทำเครื่องหมายถูกเพื่อให้ภาพออกมาสมบูรณ์ จากนั้นคลิกปุ่ม OK ดังภาพ

รูปภาพประกอบที่ 6-13

       ในกรณีที่รูปภาพของเรานั้นมีพื้นหลังกว้างมาก แต่ภาพถ่ายของเรามีความคมชัด หรือความละเอียดไม่เพียงพอที่จะทำการ Crop หรือ Resize ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนพื้นที่ส่วนเกินมาทำเป็นกรอบรูป ก็จะช่วยเสริมจุดโฟกัสของภาพให้เด่นได้อีกทางหนึ่ง การสร้างกรอบรูปจากภาพเอง เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วเป็นวิธีที่ทำให้ภาพออกมามีความคลาสสิกอีกด้วย โดยเราเลือกรูปภาพที่คุณชอบจากนั้นก็ทำการ Invert เพื่อสลับพื้นที่ของภาพให้กลายเป็นกรอบรูป ยังสามารถทำกรอบรูปในรูปร่างที่แตกต่างได้นอกเหนือจากรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งอาจเลือกสร้า้งกรอบแบบวงรี โดยการกำหนดเส้นกรอบของรูปให้มีลักษณะเป็นวงรี ในการทำกรอบรูปด้วยรูปภาพเองได้ด้วย