จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำ นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ

หน่วยที่ 5 : การปรับพื้นให้โปร่งใส

วิธีการทำภาพพื้นหลังให้โปร่งใสใน Photoshop cs6 แบบง่ายๆ 
       1. เปิดโปรแกรม Photoshop ขั้นมาจากนั้นคลิกที่ File -> Open เพื่อเปิดรูปภาพวัตถุที่ยังไม่ได้ทำการตัดภาพพื้นหลัง ขึ้นมาแก้ไขบนโปรแกรม 

รูปภาพประกอบที่ 5-1

2. ให้คลิกขวา Layer ที่ชื่อ Background และเลือก Duplicate Layer.. (วิธีนี้เป็นการ Copy Layer ที่ชื่อ Background)

รูปภาพประกอบที่ 5-2

3. จะเห็นได้ว่าตอนนี้มี Layer อยู่ 2 Layer ให้ทำการปิดการแสดงวัตถุของ Layer ที่ชื่อ Background โดยให้สังเกตุที่รูปดวงตา ตรงข้างหน้า Layer ต้องไม่มีรูปดวงตา

รูปภาพประกอบที่ 5-3

4. คลิกทำงานบน Layer ที่มีชื่อว่า Test และคลิกเครื่องมือที่มีชื่อว่า Magic Wand Tool 

รูปภาพประกอบที่ 5-4

5. หลังจากเลือกที่เครื่องมือ Magic Wand Tool จากนั้นให้คลิกพื้นที่ๆ ต้องการลบออกให้เป็นพื้นที่โปร่งใส (ในตัวอย่างคือพื้นที่สีม่วงที่จะต้องการให้เป็นพื้นที่โปร่งใส) เมื่อคลิกลงบนพื้นหลังสีม่วงแล้ว จะปรากฏเส้นประล้อมรอบพื้นที่ๆ ที่เราเลือกไว้ นั้นหมายความว่าเรากำลังเลือกพื้นที่นั้นอยู่ กด Delete ออก

รูปภาพประกอบที่ 5-5

6. เป็นขั้นตอนสุดท้าย นั้นคือขั้นตอนการบันทึกรูปภาพ ให้เราคลิกไปที่แท็บเมนู File -> Save for Web

รูปภาพประกอบที่ 5-6

7. ตั้งค่าชนิดของไฟล์เป็น PNG-24 และกด SAVE เลือกปลายทางที่ต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด Save ดังตัวอย่างบันทึกลงบนหน้าDesktop

รูปภาพประกอบที่ 5-7

8. เลือกปลายทางที่ต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด Save ดังตัวอย่างบันทึกลงบนหน้าDesktop

รูปภาพประกอบที่ 5-8