จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำ นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ

หน่วยที่ 4 : การปรับแต่งภาพให้คมชัด

1. เปิดภาพหรือไฟล์ที่ภาพเบลอหรือไม่คมชัด

รูปภาพประกอบที่ 4-1

2. สร้าง Layer Copy โดยกด Ctrl + J โดยตั้งชื่อให้เหมือนกัน

รูปภาพประกอบที่ 4-2

3. เติมแต่งสีสันให้สดใสขึ้นด้วย Image > Color Balance..

รูปภาพประกอบที่ 4-3

4. ปรับค่าตามความสมควรให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

รูปภาพประกอบที่ 4-4

5. หลังจากแต่งสีแล้ว เรามาแต่งแสงด้วย Image >Adjustments>Curves...

รูปภาพประกอบที่ 4-5

6. เลื่อนจุดกลางทีละนิด เพื่อไล่แสงและเงาให้สมจริงขึ้น

รูปภาพประกอบที่ 4-6

7. หลังจากนั้นมาเพิ่มความคมชัดอีกขึ้นด้วย Filter > Sharpen > Smart Sharpen...

รูปภาพประกอบที่ 4-7

8. ปรับค่า Radius ทีละนิด ค่อยๆปรับไปจนคมชัดพอดี

ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับ

รูปภาพประกอบที่ 4-8