ยินดีต้อนรับเข้าสู่
KRUMOO CENTER

แบบทดสอบก่อนเรียน

เพื่อประเมินความรู้ของตนเองก่อนเข้าเรียน

บทเรียนออนไลน์

ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

แบบทดสอบหลังเรียน

เพื่อประเมินความรู้ของตนเองหลังเรียน

ครูผู้สอน

 นายศุภณัฐ อ้นน่วม 

ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนนาอินวิทยาคม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

Adobe Photoshop CS6 E-Learning

           โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก  ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์  นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถนำโปรแกรม  Photoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพและตัวหนังสือ การทำภาพขาวดำและการทำภาพถ่ายเป็นภาพเขียน   การนำภาพต่างๆ   มารวมกัน การ Retouch ตกแต่งภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต การใช้งานโปรแกรม Photoshop ต้องมีเครื่องที่มีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล และมีหน่วยความจำที่เพียงพอ

แนะนำการใช้งานบทเรียนออนไลน์

      การใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นักเรียนควรศึกษาและทำความเข้าใจทีละขั้นตอน เพราะบทเรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาและสถานที่ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนสามารถเข้าเรียนซ้ำหัวข้อนั้น ๆ ได้จนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
      1.ศึกษาคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บทเรียน
      2.คลิกที่ปุ่ม "แนะนำบทเรียน" เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา
      3.คลิกที่ปุ่ม "แบบทดสอบก่อนเรียน" เพื่อประเมินความรู้ของตนเองก่อนเข้าเรียน
      4.ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
      5. หากหัวข้อใดที่นักเรียนไม่เข้าใจ สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนเพื่อทบทวนบทเรียนได้อีกครั้ง หรือคลิกที่ปุ่ม "ติดต่อครู" เพื่อติดต่อครูผู้สอน
      6. เมื่อเรียนจบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "แบบทดสอบหลังเรียน" เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน

สอบถามเพิ่มเติม

บทเรียนออนไลน์

แนะนำ  Adobe Photoshop CS6

ทฤษฏีสี
หลักการใช้สี

การปรับแต่งภาพ
ให้คมชัด

การปรับพื้นให้โปร่งใส

ผลงานนักเรียน